Dotacje UE

Projekt zakupu frezarki pionowej oraz stołu do rozkroju szkła współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”.

 

Nazwa projektu: Automatyzacja procesu produkcji celem wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa Frostex w Tychach.

Beneficjent: Frostex Irena Mróz

Wartość projektu: 310 000 zł

Wartość dofinansowania: 186 000 zł

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

}