Szyba zespolona Frostex - technologia

Istnieje wiele możliwości zespalania szyb – różnią się one od siebie sposobem wykonania, użytą technologią, wykorzystywanymi surowcami. Niemniej najważniejszym kryterium zawsze pozostaje jakość, w tym przypadku wyrażana przenikalnością cieplną, elastycznością w szerokim przedziale temperatur czy współczynnikiem odkształcania pod wpływem działania sił ściskających.

W produkcji szkła do drzwi zewnętrznych Super Spacer jest, w naszej opinii, technologią o największym potencjale. Super Spacer to nic innego jak pełniąca rolę ramki dystansowej taśma z piany polimerowej z sitem molekularnym. Przewagą tej technologii jest fakt, że raz ustalony, poprzez oddziaływanie podwyższonej temperatury kształt pozostaje trwały, a ramka zachowuje elastyczność zarówno w wyniku oddziaływania sił zewnętrznych jak i temperatur w bardzo szerokim zakresie.

Szyba zespolona jest najbardziej podatna na kondensację pary wodnej i przemarzanie na swoich krawędziach. Właśnie dlatego tak ważnym jest właściwy dobór ciepłej ramki. Szkło zespolone produkowane przy użyciu Super spacera należy do jednego z najbardziej efektywnych termicznie rozwiązań. Wynika to z faktu, iż taśma polimerowa nie zawiera w swojej strukturze metalu.

Szkło zespolone wykonane przy użyciu Super Spacera ma także tendencję do zachowywania elastyczności, niezależnie od obciążeń i temperatur. Dzięki temu szkło zespolone wykonane przy użyciu Super Spacera posiada zdolność do naturalnego procesu dostosowywania się do ewentualnych odkształceń drzwi spowodowanych zmianami temperatury, działaniem wiatru czy zmianami ciśnienia atmosferycznego. Tym samym szkło zespolone Frostex nie jest narażone na pęknięcia i odspojenia, które mogłyby prowadzić do powstawania nieszczelności.

WITRAŻE ZESPOLONE

Witraże zespolone Frostex odznaczają się także dużą szczelnością na przenikanie gazów, dzięki czemu nie zmniejsza się stężenie gazów szlachetnych (argonu, kryptonu) wypełniających szkło zespolone.

Ramka Super Spacer odznacza się także wyższym oporem cieplnym niż ramki aluminiowe. Powoduje zmniejszenie współczynnika U dla szyby zespolonej o ok. 5%. Prowadzi to do oszczędności kosztów energii i redukuje kondensację, oblodzenie oraz zmniejsza możliwość wystąpienia pleśni. Ponadto pianka polimerowa słabiej przewodzi dźwięk niż tradycyjne aluminiowe ramki dystansowe, dlatego poleca się ją do stosowania w drzwiach o podwyższonej akustyce.